Spring naar inhoud
  • Thuredrith Aula in de sneeuw

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Begraven Particulier kindergraf

Particulier kindergraf

.

Op beide begraafplaatsen voorziet de Kinderhof ook in particuliere kindergraven. Deze zijn bestemd voor een overleden kind van 0 t/m 11 jaar. Hiermee komt Essenhof tegemoet aan de wens van veel ouders om hun overleden kind een ‘eigen’ individuele rustplaats te bieden. 

 

De kindergraven hebben een speciale afmeting en zijn goedkoper dan een regulier graf voor volwassenen. De uitgiftetermijn voor een particulier kindergraf bedraagt naar keuze 10, 15, 20, 25 of 30 jaar. Na het aflopen van de uitgiftetermijn hebben de rechthebbenden de mogelijkheid om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'kleine' en 'grote' kindergraven. De afmetingen van het kistje of het omhulsel waarin het kindje gewikkeld is, zijn bepalend voor de grafmaat. In een klein kindergraf is de maximale lengte van een kistje 85 centimeter.


Kinderen kunnen ook altijd in een ‘gewoon’ particulier graf begraven worden. Dit biedt de mogelijkheid om als ouders later met het overleden kind herenigd te worden; iets wat in een kindergraf niet mogelijk is

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen