Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Opheffing algemene graven

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.


Het betreft de volgende graven:

Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht

Veld V, rij 3, grafnummer 1 t/m 028.

Deze graven zijn uitgegeven van 19 maart 2008 t/m 08 oktober 2008

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 oktober 2023 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mail Essenhof@dordrecht.nl

Verzoek tot individuele opgraving dient voor 1 september 2023 ingediend te zijn.


Gemeentelijke begraafplaats Zuidendijk, Zuidendijk 272 te Dubbeldam

Veld D, rij 1, grafnummer 034 t/m 052.

Deze graven zijn uitgegeven van 28 augustus 2006 t/m 4 juni 2008

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 juni 2023 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mail Essenhof@dordrecht.nl

Verzoek tot individuele opgraving dient voor 1 juni 2023 ingediend te zijn.


Dordrecht, 6 maart 2023

M. (Mark) Masereeuw

Teamleider Essenhof

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen