Spring naar inhoud
  • KantoorIn deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Nieuws en agenda Succesvolle thema-avonden over duurzaam grafonderhoud bij Essenhof

Succesvolle thema-avonden over duurzaam grafonderhoud bij Essenhof

In het kader van de Week van de Begraafplaats organiseerde Essenhof op 1 juni 2017 een thema-avond over duurzaam grafonderhoud.

De rechthebbenden van twee grafvelden met particuliere graven waren uitgenodigd om mee te denken over het onderhoud van de ruimte tussen de graven nu er geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer worden ingezet. Veel nabestaanden vullen deze ruimte nu zelf op, vaak met zeer ongewenste materialen (zoals kiezels, kunstgras, bloempotten enz.).
Dit heeft als nadelen dat andere grafbezoekers zich hieraan storen en dat medewerkers van Essenhof de onderhoudswerkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Thema-avond 1 juni 2017 over duurzaam grafonderhoud bij Essenhof
Er waren ruim 70 mensen aanwezig in de Thuredrith Aula om mee te denken over alternatieven. Vooral de voorstellen voor diverse soorten bodembedekkers werden met grote instemming begroet. Daardoor ontstond ook draagvlak onder de aanwezigen voor de wijze waarop Essenhof dient om te gaan met alle ongewenste materialen (handhavingsbeleid).

Wegens de grote belangstelling (er moest een wachtlijst worden aangelegd) is voor de nabestaanden van deze twee grafvelden inmiddels een tweede avond op 22 juni 2017 gehouden. 


Daarna gaan nabestaanden en medewerkers in een werkgroep samen aan de slag met uitwerking van de nieuwe plannen. Het is duidelijk dat er sprake is van een enorme betrokkenheid bij de Essenhof en het is verrassend en verheugend dat zoveel Dordtenaren zich willen inzetten voor duurzaam grafonderhoud.


Allereerst zal er een werkgroep Onderhoud gevormd worden voor veld K. Wilt u ook meedenken en bent u rechthebbende van een nabestaande van grafveld K, dan kunt u zich hiervoor bij voorkeur per mail aanmelden via s.vander.klooster@dordrecht.nl of telefonisch via 078 – 770 5281.

In de komende jaren wordt ook met de nabestaanden van andere grafvelden de dialoog aangegaan over dit thema.


De presentatie van deze avond vindt u PDF-bestandhier (60 MB).

Dordt Duurzaam


Gemeente Dordrecht

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen