Spring naar inhoud
  • Oude graven

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Grafrechten Algemene graven Aflopen termijn

Aflopen termijn

.Na 15 jaar houdt een algemeen graf op te bestaan; het graf wordt als het ware opgeheven. Een algemeen graf kunt u dus niet verlengen.

Uiterlijk een half jaar voordat de grafrechttermijn afloopt wordt hiervan melding gemaakt bij het graf(veld) en in de vitrinekasten op de begraafplaats.

 

Zo wordt elke grafbezoeker hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Ook worden de graven die verlopen zijn bekend gemaakt in gemeentenieuws in de huis-aan-huis uitgave Dordt Centraal.

Daarnaast ontvangt de aanvrager van de begrafenis, op het adres dat deze destijds aan de grafadministratie heeft opgegeven, een brief thuis, waarin de datum staat vermeld waarop de graftermijn verloopt en het graf wordt opgeheven.

Heeft u een algemeen graf waarvan u vermoedt dat de termijn binnenkort afloopt en u heeft geen bericht gezien of ontvangen? Neemt u dan contact op met Essenhof.

 

Opheffen algemeen graf

Wanneer iedereen in kennis is gesteld van het aflopen van de grafrechttermijn, worden op de daarvoor aangegeven datum de betreffende algemene graven opgeheven. Vanaf dat moment gaat de gemeente over tot het verwijderen en vernietigen van de grafbedekking.

 

Als u als nabestaande belangstelling heeft om het grafmonumentje op te halen, dan kan dat. Deze wens dient u tijdig kenbaar te maken bij de administratie van Essenhof.

Nadat de grafbedekking is verwijderd worden de stoffelijke resten geruimd en overgebracht naar een verzamelgraf op de begraafplaats waar ze hun laatste, definitieve rustplaats krijgen.

                     trost logo
  ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen