Spring naar inhoud
  • Oude graven

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Grafrechten Particuliere graven

Particuliere graven

Een particulier graf biedt plaats aan één of twee overledenen. De uitgiftetermijn voor een particulier graf op Essenhof bedraagt 10, 15, 20, 25 of 30 jaar Na het aflopen van de uitgiftetermijn hebbend e rechthebbenden steeds de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Als rechthebbende bent u degene die bepaalt wie er in het graf begraven worden en hoe lang het graf in stand blijft..

 

Bij uitgifte van het graf bent u verplicht de grafrechten en onderhoudsrechten voor de gekozen eerste uitgiftetermijn af te kopen en dus vooruit te betalen. Daardoor lijkt een particulier graf erg duur, maar wanneer u het bedrag omrekent per jaar, valt het eigenlijk wel mee. Een particulier kindergraf wordt ook voor de genoemde termijnen uitgegeven en is bestemd voor het begraven van maximaal 1 kind.

 

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen