Spring naar inhoud
  • Oude graven

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Grafrechten Particuliere graven Verlengen grafrechten

Verlengen grafrechten

.Na het verstrijken van de uitgiftetermijn heeft de belanghebbende het wettelijk recht om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen. Dit kan met een termijn van 5, 10, 15 of (maximaal) 20 jaar. Dit geldt ook voor particuliere kindergraven

 

De begraafplaats stelt u een jaar voordat de grafrechttermijn afloopt hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna u uw keuze voor verlenging kenbaar kunt maken. Verlengt u de grafrechten niet, dan doet u daarmee afstand van het graf (de rechten vervallen). Het graf mag worden geruimd, waarna het ter beschikking komt voor heruitgifte.


                    trost logo
  ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen