Spring naar inhoud
  • Oude graven

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Grafrechten Particuliere graven Verlengen grafrechten

Verlengen grafrechten

Na het verstrijken van de uitgiftetermijn heeft de rechthebbende het wettelijk recht om de grafrechten steeds opnieuw te verlengen. Dit kan met een termijn van 5, 10, 15 of (maximaal) 20 jaar. Dit geldt ook voor particuliere kindergraven.

 

De begraafplaats stelt u een jaar voordat de grafrechttermijn afloopt hiervan schriftelijk op de hoogte, waarna u uw keuze voor verlenging kenbaar kunt maken. Verlengt u de grafrechten niet, dan doet u daarmee afstand van het graf (de rechten vervallen). Het graf wordt geruimd, waarna het ter beschikking komt voor heruitgifte.


                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen