Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Bomen op Essenhof

Enkele jaren geleden is het grootste deel van de verwilderde beplanting van het talud van veld R verwijderd. Er zijn toen enkele Berken en een Prunus blijven staan.

Deze bomen worden op korte termijn ook verwijderd. Bij het verwijderen van de verwilderde onder beplanting bleek dat de bomen onvoldoende conditie hadden om uit te groeien tot veilige solitaire bomen. Vooruitlopend op het verwijderen van de 4 bomen, zijn er afgelopen voorjaar in het talud van veld R al 9 exemplaren Liquidambar styraciflua (Amberboom) geplant.


Langs het pad vanaf de heulbrug naar de Thuredrith Aula staan 10 exemplaren Ailanthus altissima (Hemelboom). Deze bomen worden op korte termijn verwijderd. De reden hiervoor is dat de bomen last hebben van onverenigbaarheid tussen de onderstam en de ent. Dit houdt in dat de aanhechting tussen de wortels en de stam van de boom onvoldoende sterk is. Hierdoor bestaat het gevaar dat de bomen tijdens een storm kunnen omvallen.


Vanzelfsprekend worden er weer bomen geplant. Dat zal in het najaar gebeuren zodat de nieuwe bomen maximale kans krijgen om aan te slaan. In de komende tijd wordt bepaald welke boomsoort geplant gaat worden en op welke locatie. In verband met de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van graven hoeft dit niet exact op de locatie te zijn waar nu bomen staan, maar kan daar een aantal meters tussen zitten. Er wordt wel weer gekozen voor een laanstructuur van bomen.


Van zelfsprekend zal getracht worden de werkzaamheden met zo weinig mogelijk overlast uit te voeren. Het kan echter zijn dat u tijdens grafbezoek geconfronteerd wordt met overlast door grote machines.


Bomen op Essenhof                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen