Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Opheffing algemene graven

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven

Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht

Veld W, rij 1, grafnummer 138 t/m 238 (vervallen na 12 februari 2022)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 7-9-2005 t/m 13-2-2007

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 februari 2022 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Meer informatie?

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mail Essenhof@Dordrecht.nl

Verzoeken tot individuele opgravingen dienen voor 1-2-2022 ingediend te zijn.

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen