Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Opheffing algemene graven Essenhof en Zuidendijk

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.


In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.


Het betreft de volgende graven:


Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht


Veld U, rij 3, grafnummer 231 t/m 261 (vervallen sinds december 2018)
Veld W, rij 1, grafnummer 1 t/m 54 (vervallen na 14 augustus 2019)
Veld P, rij 2, grafnummers 5 en 6 (vervallen na 6 augustus 2019)


Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 4-8-2003 t/m 14-8-2004.


Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 september 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.


Gemeentelijke begraafplaats Zuidendijk, Zuidendijk 270 te Dordrecht


Veld D, rij 1, grafnummer 1 t/m 15 (vervallen na 1 november 2019)


Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 4 april 2003 t/m 1 november 2004.


Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 november 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.


Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg 200, 3314 JR te Dordrecht, telefoon 078-7708747 of per E-mail Essenhof@Dordrecht.nl


Dordrecht, 11 februari 2019


M. (Mieke) Verkuil
Teamleider Essenhof

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen