Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Opheffing algemene keldergraven

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.


In overeenstemming met Artikel 5 van de "Verordening begraafplaatsen en crematorium" van de gemeente Dordrecht zal 15 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.

Het betreft de volgende graven

Gemeentelijke begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200 te Dordrecht

Veld V, rij  1, grafnummer 001 t/m 038

(vervallen na 24 december 2022)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 14-02-2007 t/m 24-12-2007

Veld V, rij  2,  grafnummer 001 t/m 014

(vervallen na 19 maart 2023)

Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 24-12-2007 t/m 19-03-2008

Meer informatie?

Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 maart 2023 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Nassauweg  200,  3314  JR  te  Dordrecht,  telefoon  078-7708747 of per E-mail Essenhof@Dordrecht.nl

Verzoeken tot individuele opgravingen dienen voor 1 februari 2023 ingediend te zijn.

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen