Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Opheffing urnenlocaties

De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van urnengraven, locaties urnennis, urnentuin en urnenmuur op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn verstreken en de rechten vervallen.

In overeenstemming met Artikel 5 van de “Verordening begraafplaatsen en crematorium” van de gemeente Dordrecht zal het monument verwijderd en vernietigd worden. De locaties worden opgeheven. PDF-bestandHier (168 kB) vindt u de betreffende locaties.


Nabestaanden die belangstelling hebben om de urn en/of de afsluitplaat op te halen, dienen dit vóór 1 juni 2023 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.

Hieraan zijn kosten verbonden, de tarieven staan vermeld op onze website.

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen