Spring naar inhoud
 • KantoorIn deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Ondernemersinformatie Mortuarium

Mortuarium

Essenhof in de sneeuwSinds 1 januari 2015 beschikt Essenhof over een mortuarium in het hoofdgebouw. Overledenen kunnen hiervoor 7 dagen per week, 24 uur per dag bij de dienstingang van het crematorium worden ingebracht.


Het tarief voor het gebruik van het mortuarium is voor de hele periode tot aan de uitvaart met een maximum van 5 nachten (daarna wordt een toeslag per extra nacht berekend). Dit is inclusief 1x rouwbezoek van maximaal 45 minuten in de familiekamer.

Voor rouwbezoek op zaterdag na 13.00 uur en voor een 2e of volgend rouwbezoek gelden aparte tarieven. Zie verder onze brochure Tarieven Essenhof 2016.

 

Melding

Voorafgaand aan de inbreng van een overledene in het mortuarium dient hierover altijd contact te worden opgenomen met de Essenhof via een speciaal telefoonnummer: 078 - 770 5295.  

In het weekend en op werkdagen na 21.00 uur (soms eerder) wordt u doorgeschakeld naar Multiline die de melding doorgeeft aan de dienstdoende medewerker. U dient minimaal 1 uur voorafgaand aan het tijdstip van aanvoer uw melding door te geven.


Registratie

Bij elke inbreng van een overledene in het mortuarium bent u verplicht om het formulier 'Registratie Mortuarium Essenhof' volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Houdt u er rekening mee dat op dat moment de exacte GBA-gegevens van de overledene nodig zijn. De precieze naam en voorletters, alsook geboorte- en sterfdatum die worden ingevuld op het Registratieformulier, mogen niet afwijken van de gegevens op het nog aan te leveren Verlof (tot begraven/cremeren) en het aanvraagformulier voor de begrafenis of crematie op de Essenhof. Op het Registratieformulier wordt ook het eventuele rouwbezoek bijgehouden. Dit kan alleen plaatsvinden op afspraak.


Gebruiksvoorwaarden mortuarium Essenhof

 1. De overledene dient verzorgd en gekist te worden aangeleverd.
 2. Essenhof is niet verantwoordelijk voor de 'aanblik' van de overledene tijdens het rouwbezoek.
 3. Essenhof neemt geen verantwoordelijkheid voor bij de overledene aanwezige voorwerpen of kostbaarheden.
 4. Afspraken voor rouwbezoek worden afzonderlijk en altijd via de uitvaartondernemer gemaakt.
 5. Rouwbezoek kan niet langer dan twee dagen van te voren worden gereserveerd.
 6. Rouwbezoek kan alleen worden geboekt tijdens kantooruren bij de administratie van Essenhof.
 7. Rouwbezoek kan plaatsvinden op werkdagen tussen 09.00 uur en 21.00 uur. Op zaterdagen is dit tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
 8. Op zondagen is er geen rouwbezoek mogelijk.
 9. Rouwbezoek vindt standaard plaats in de familiekamer, maximaal 10 personen.
 10. Bij uitgebreider rouwbezoek of afscheid in de Biesbosch Aula of Thuredrith Aula gelden de reserveringstijden en vastgestelde tarieven voor het reguliere accommodatiegebruik.
 11. Alle rouwbezoeken worden geregistreerd op het formulier 'Registratie Mortuarium Essenhof'. Voor ieder bezoek wordt door de uitvaartondernemer getekend.


Dordt Duurzaam


Gemeente Dordrecht

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen