Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Ondernemersinformatie Reserveringen Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

.Bij elke reservering is het verplicht om gebruik te maken van het Aanvraagformulier Essenhof. Eigen bedrijfsformulieren of landelijke modelformulieren worden geweigerd, omdat hierop de voor beide partijen benodigde informatie onvolledig is.


Dit aanvraagformulier kan na volledige invulling en ondertekening door de aanvrager (NB: dit is niet de ondernemer!) worden gefaxt naar 078-6140959 of als ingescande bijlage worden gemaild naar essenhof@dordrecht.nl


Nadat de datum en tijd van de uitvaart telefonisch door u is gereserveerd, kunt u dan hier het formulier downloaden, waarop alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. Daarmee kan de opdrachtgever van de begrafenis of crematie uw reservering, en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verplichtingen, formeel bevestigen.

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen