Spring naar inhoud
  • bloemen

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Uitvaart

Uitvaart

.Wanneer iemand sterft zijn er veel zaken die besloten en geregeld moeten worden voordat de uitvaart kan plaatsvinden. Omdat hiervoor maar een paar dagen beschikbaar zijn, kunt u zich hierbij laten adviseren en ondersteunen door een uitvaartondernemer. Deze maakt met u afspraken over de diensten die hij of zij zelf verleent (verzorging, vervoer en opbaren van de overledene, rouwkaarten, rouwbezoek, rouwstoet enzovoorts), en maakt daarnaast uit uw naam de afspraken met Essenhof over het tijdstip en de gang van zaken bij de uitvaart.

 

Een uitvaartondernemer fungeert als tussenpersoon. Dat is handig voor alle betrokkenen. Dat neemt niet weg dat u zich ook altijd rechtstreeks kunt wenden tot Essenhof als er zaken zijn waarover u meer wilt weten. U bent tenslotte degene die bepaalt hoe de uitvaart verloopt en u bent voor Essenhof de aanvrager en opdrachtgever voor de begrafenis of de crematie. U heeft daarna de zeggenschap over het graf en/of over de bestemming van de as. Essenhof wil u graag helpen bij uw beslissing en houdt zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen.

 


                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen