Spring naar inhoud
  • Kantoor

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Werkgroep Onderhoud

Werkgroep Onderhoud

Het gemeentelijk beleid is gericht op de stimulering van duurzaam en natuurlijk groenbeheer. Vanaf 2018 gebruiken wij ook op Essenhof geen chemische onkruidbestrijding meer.


Thema-avonden

Op 1 en 22 juni jl. zijn er thema-avonden gehouden over duurzaam grafonderhoud met rechthebbenden van de grafvelden K en R. Na een presentatie en discussie hierover bleek er tijdens deze thema-avonden een breed draagvlak te zijn voor duurzaam grafonderhoud en de vergroening van het grafveld door herbeplanting met bodembedekkers.


Werkgroep Onderhoud

Alle aandachtspunten die tijdens deze avonden naar voren kwamen zijn verzameld in een actielijst. Per grafveld wordt nu een werkgroep samengesteld om de aandachtspunten verder uit te werken en met voorstellen te komen voor de beplanting van de ruimte tussen de graven. Samen met de medewerkers graf- en groenonderhoud van Essenhof bekijken we hoe we de actielijst kunnen omzetten in een concreet onderhouds- en beplantingsplan.

Dordt Duurzaam


Gemeente Dordrecht

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen