Spring naar inhoud
  • Thuredrith Aula in de sneeuw

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Begraven Particuliere graven

Particuliere graven

.

Een particulier graf biedt plaats aan één of twee overledenen. Bij de uitgifte van het grafrecht beslist u voor hoeveel overledenen het graf geschikt moet worden gemaakt. Deze beslissing kan daarna niet meer worden gewijzigd.

 

De uitgiftetermijn voor elk particulier graf is naar keuze 10, 15, 20, 25 of 30 jaar. Bij de uitgifte betaalt u de grafrechten voor deze periode vooruit.


Over de kosten

Het grafrechttarief voor een graf met twee graflagen is hoger dan het grafrecht voor een éénpersoonsgraf. Houd u ook rekening met de verplichte afkoop van de onderhoudsrechten. Die kosten komen erbij. In eerste instantie lijkt een particulier graf misschien een dure keuze, maar wanneer u uitrekent wat de kosten per jaar zijn, dan valt het eigenlijk mee. Vooral als u zich realiseert dat u de zeggenschap krijgt over een ‘eigen’ gedenkplek die u in stand kunt houden zolang u dat wilt.

Grafkeuze

De beheerder van Essenhof wijst particuliere graven op volgorde toe. U kunt ook op afspraak een graf uitzoeken, bijvoorbeeld bij dichtbij het graf van een ander familielid of dicht bij de ingang van de begraafplaats als u niet zo ver wilt lopen. Een gewenste plek krijgen lukt natuurlijk alleen als de plaats die u wenst vrij is voor uitgifte.

 

Sinds kort worden er op beperkte schaal ook weer nieuwe graven uitgegeven op een deel van het Rijksmonumentale gedeelte van Essenhof. Wanneer u daar kiest voor een particulier graf met twee graflagen, is dat alleen mogelijk in een ondergrondse of (gedeeltelijk) bovengrondse grafkelder. Bijzonder zijn hier ook de natuurstenen wandgraven, waar in elke afzonderlijke nis één overledene kan worden bijgezet. 


Is er sprake van een overlijden waarbij het zaak is om binnen korte tijd een nieuw graf toegewezen te krijgen, dan is er maar weinig tijd voor de nabestaanden om een plekje uit te zoeken. De medewerkers van Essenhof helpen u graag bij uw keuze en stellen alles in het werk om de formaliteiten tijdig te regelen. 

Het komt ook voor dat iemand, bij leven, alvast een graf reserveert. Vanaf het moment van reserveren bent u, naast de reserveringskosten ook grafrechten en onderhoudsrechten verschuldigd. Ook al is het graf nog niet in gebruik, de uitgiftetermijn is al wel ingegaan. 

Rechthebbende

Na de tenaamstelling van het graf ontvangt u een grafakte waarin uw uitsluitend recht op deze graflocatie is vastgelegd. Vanaf dat moment bent u de rechthebbende van het graf. U bepaalt niet alleen hoeveel en welke overledenen er in dat graf begraven worden, maar u heeft ook het wettelijk recht om na afloop van de uitgiftetermijn, steeds opnieuw de grafrechten te verlengen. Dat kan met tijdseenheden van 5, 10, 15 of 20 jaar per keer.

Grafrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden (
PDF-bestandzie de Beheersverordening Essenhof (1129 kB)), worden overgeschreven op naam van een nieuwe rechthebbende. Zo kunnen particuliere graven voor meerdere generaties behouden blijven.

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen