Spring naar inhoud
 • KantoorIn deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Eerste Cemetery Clean-up in NederlandIn zuidelijke landen van Europa is het een goede gewoonte; op Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen, gaan hele families naar de begraafplaatsen om daar de graven van hun voorouders schoon te maken en hun overleden familieleden te eren. De begraafplaatsen krijgen voor Pasen een schoonmaakbeurt. Op Stille Zaterdag, de laatste dag van de vastentijd die 40 dagen eerder begon, op Aswoensdag. In de christelijke traditie is dat een moment stilte en bezinning. Het is de opmaak voor Pasen. Een moment op stil te staan bij het overlijden van geliefden. Zuidelijker gelegen landen hebben een grotere Rooms Katholieke traditie dan in grote delen van Nederland het geval is. Wellicht is dat ook de reden dat daar op Stille Zaterdag de graven van voorouders massaal schoongemaakt worden. In Nederland kennen we deze traditie (nog) niet in de mate zoals het in de zuidelijke landen wel de gewoonte is.


In samenwerking met Funeral Rockstars heeft Essenhof dit jaar op hele kleine schaal een start gemaakt met het op Stille Zaterdag schoonmaken van graven door vrijwilligers. Dit onder de noemer Cemetery Clean-up. Op hele kleine schaal, niet omdat de wens er niet was om Cemetry Clean-up niet grootser aan te pakken, maar omdat de Corona maatregelen dit beperkten. Toch hebben 8 vrijwilligers zich ingezet om, op voldoende afstand van elkaar, een aantal monumenten te reinigen van groene aanslag. Vanzelfsprekend is er niet gekozen om willekeurige monumenten een poetsbeurt te geven. De rechthebbende van een individueel particulier graf is immers zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en onderhoud van het grafmonument. Er is voor gekozen om de monumenten op de Erehof schoon te maken. Hier staan bijna 100 monumenten van in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen en burgers. De monumenten zijn van de steensoort welke relatief snel last heeft van groene aanslag. Gewapend met een sopje van lauw water en hierin opgeloste zachte zeep zijn de vrijwilligers op de Erehof aan de slag gegaan. Daar is voorzichtig de groene aanslag van de monumenten verwijderd zodat de monumenten weer schoon waren.


Hoe mooi was het dat de vrijwilligers gedurende de ochtend de drie broers Don ontmoet hebben. De familie Don komt wel al gedurende tientallen jaren op Stille Zaterdag, vanuit verschillende windstreken, naar het graf van hun ouders en maken het grafmonument schoon. Het gaat hen daarbij niet alleen om het schoonmaken van het graf van hun ouders, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het maakt niet uit of de ontmoeting vanuit een christelijke achtergrond is of onder de noemer Cemetry Clean-up. Het resultaat is hetzelfde: mensen ontmoeten elkaar en ze komen in gesprek met elkaar. Misschien is het feit dat de grafmonumenten ook schoongemaakt worden wel een bijkomend voordeel. Het zaadje is gepland, de eerste steen voor het fundament van een nieuwe traditie is gelegd. In de hoop dat er in 2022 geen beperkende maatregelen meer zijn door Corona en dat nabestaanden dan massaal naar de begraafplaatsen kunnen gaan voor een Cemetery Clean-up. 

 • Herstel paden veld K begraafplaats Zuidendijk

  3 februari 2021 De paden op veld K op de begraafplaats aan de Zuidendijk bestaan uit halfverharding. Door slijtage en overvloedige regenval voldoen de paden niet meer aan de gewenste kwaliteit en zijn slecht begaanbaar. Op korte termijn en zodra de... >>Lees meer

   
 • Verwijderen kerststukjes van de graven

  3 februari 2021 Het is inmiddels alweer februari en de meeste nabestaanden hebben de kerststukjes welke op de graven geplaatst waren weer verwijderd. Echter nog niet alle kerststukjes zijn weggehaald. De medewerkers van Essenhof zullen in de komende tijd de stukjes... >>Lees meer

   
 • Lichtjes op de oorlogsgraven van Essenhof, kerstavond 2020

  Kerstavond 2020: Lichtjes op oorlogsgraven Essenhof

  28 december 2020 Kerstavond 2020: Lichtjes op oorlogsgraven >>Lees meer

   
 • Opheffing algemene graven veld D en P

  23 december 2020 De teamleider van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium Essenhof maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de in de genoemde algemene graven op de gemeentelijke begraafplaatsen verstrijkt en de rechten vervallen.Nabestaanden welke... >>Lees meer

   
 • Een roos bij elk oorlogsgraf op Essenhof op Rememberance Day 2020

  Rememberance day

  12 november 2020 11 November is de dag dat in het Verenigd Koninkrijk en alle andere landen van het Gemenebest de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle andere oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.Op de Erehof op begraafplaats Essenhof... >>Lees meer

   
Dordt Duurzaam


Gemeente Dordrecht

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen