Spring naar inhoud

Herdenken

De begraafplaatsen aan de Nassauweg en Zuidendijk zijn belangrijke plaatsen in de stad om te herinneren en gedenken. Voor nabestaanden, voor bezoekers en voor bewoners van de stad.

Op deze begraafplaatsen liggen immers onze gezamenlijke voorouders. Hier liggen op de beide Erehoven ook de gevallenen die vochten voor onze vrijheid. Op de Joodse begraafplaats aan de Nieuweweg kunnen we stilstaan bij de joodse gemeenschap die vroeger zo'n belangrijke bijdrage leverde aan het maatschappelijke en culturele leven van Dordrecht en die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd weggerukt uit ons midden.

Op de begraafplaats Essenhof zijn voldoende mogelijkheden voor nabestaanden, bezoekers en bewoners om individueel of collectief te kunnen herdenken.

Herinneringsconcert

Voor iedereen die behoefte heeft om stil te staan bij het verlies van een dierbaar persoon is er het jaarlijkse Herinneringsconcert in de Thuredrith Aula. Hier kunnen mensen in een warme omgeving herinneringen koesteren en troost vinden door muziek en poëzie.

Het Herinneringsconcert Essenhof wordt ondersteund door voormalig stadsdichter Marieke van Leeuwen. Zij leest daarbij voor uit eigen werk dat ze speciaal voor Essenhof heeft geschreven.

Herinneringsboom

Op de begraafplaats aan de Nassauweg is een speciale herinneringsplek gemaakt bij een Japanse tempelboom. Deze Herinneringsboom is daar geplant ter nagedachtenis aan alle overledenen die geen graf (meer) hebben.

Mei-herdenking Erehof

Traditiegetrouw vindt er op de eerste zondag van mei een herdenking plaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de Nassauweg.

Dan worden alle gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in Nederlands-Indië herdacht. Deze herdenkingsplechtigheid wordt jaarlijks gehouden in de monumentale Thuredrith Aula. De Burgemeester en vertegenwoordigers van de Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers en het Centraal Comité Oranjedag Dordrecht houden verschillende toespraken. Alle namen van de omgekomen militairen en burgers worden opgenoemd. Dat doen de leerlingen van het Insula College dat het herinneringsmonument heeft geadopteerd. Meer over deze herdenking vindt u in de agenda, enkele weken voor de herdenking.

Dodenherdenking Zuidendijk

Elk jaar op 4 mei herdenken wij op de begraafplaats aan de Zuidendijk de doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in en om Dubbeldam. Wij houden tijdens de plechtigheid twee minuten stilte waarna aanwezigen kransen leggen bij de oorlogsgraven op de begraafplaats.