Spring naar inhoud

Mortuarium

Overledenen kunnen 7 dagen per week, 24 uur per dag worden ingebracht. Tijdens of buiten onze kantoortijden kan dit via ons telefoonnummer 078-7708747. Wij verzoeken u om 45 minuten voor de verwachte aankomsttijd bij Essenhof te bellen. Buiten kantoortijden wordt, na telefonisch contact, door een vaste externe partij toegang verleend tot het mortuarium.

Registratie

Bij elke inbreng van een overledene in het mortuarium bent u verplicht om het formulier 'Registratie Mortuarium Essenhof' volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

Houdt u er rekening mee dat op dat moment de exacte GBA-gegevens van de overledene nodig zijn. De precieze naam en voorletters, alsook geboorte- en overlijdensdatum die worden ingevuld op het Registratieformulier, mogen niet afwijken van de gegevens op het nog aan te leveren Verlof (tot begraven of cremeren) en het aanvraagformulier voor de begrafenis of crematie op Essenhof. Op het Registratieformulier wordt ook het eventuele rouwbezoek bijgehouden. Dit kan alleen plaatsvinden op afspraak.

Gebruiksvoorwaarden mortuarium Essenhof

 1. De overledene dient verzorgd en gekist te worden aangeleverd.
 2. Essenhof is niet verantwoordelijk voor de 'aanblik' van de overledene tijdens het rouwbezoek.
 3. Essenhof neemt geen verantwoordelijkheid voor bij de overledene aanwezige voorwerpen of kostbaarheden.
 4. Afspraken voor rouwbezoek worden afzonderlijk en altijd via de uitvaartondernemer gemaakt.
 5. Een rouwbezoek kan niet langer dan twee dagen van te voren worden gereserveerd.
 6. Een rouwbezoek kan alleen worden geboekt tijdens kantooruren via de afdeling Administratie en Informatie van Essenhof.
 7. Een rouwbezoek kan plaatsvinden op werkdagen tussen 09.00 uur en 21.00 uur. Op zaterdag is dit mogelijk tussen 09.00 uur en 17.00 uur.
 8. Op zondag is er geen rouwbezoek mogelijk.
 9. Een rouwbezoek vindt standaard plaats in de familiekamer, maximaal 10 personen.
 10. Bij uitgebreider rouwbezoek of afscheid in de Biesbosch Aula of Thuredrith Aula gelden de reserveringstijden en vastgestelde tarieven voor het reguliere accommodatie gebruik.
 11. Alle rouwbezoeken worden geregistreerd op het formulier 'Registratie Mortuarium Essenhof'. Voor ieder bezoek wordt door de uitvaartondernemer getekend, indien aanwezig.
 12. Bij afwezigheid van de uitvaartondernemer tijdens een rouwbezoek zal er een toeslag worden berekend.