Spring naar inhoud

Reserveringen

Voor elke uitvaart op Essenhof kan dag en nacht, zeven dagen per week worden gereserveerd via 078-7708747.

Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur wordt u te woord gestaan door één van de medewerkers van de afdeling Administratie & Informatie. Buiten kantoortijden staat onze telefoon doorgeschakeld naar TAS Venray, zodat u altijd een begrafenis of crematie kunt boeken.

Aanvangstijden en verblijfsduur

De meeste begrafenissen en crematies op Essenhof vinden plaats op maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. Hiervoor gelden de standaardtarieven voor het begraven, cremeren en het gebruik van de aula of/en koffiekamer. 

Bij elke uitvaart op Essenhof bepaalt u van te voren, dus op het moment van reservering, hoe lang u gebruik wilt maken van de beschikbare accommodatie. Het basistarief voor de aula's is gebaseerd op een standaardtijd van 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer.

U kunt bij de reservering deze tijden naar behoefte verlengen met tijdseenheden van 30 minuten. Daarbij bepaalt u zelf of u deze extra tijd in de aula of in de koffiekamer wilt doorbrengen.

Het is belangrijk dat u voldoende tijd reserveert omdat de accommodatie na het verstrijken van de gereserveerde tijd over het algemeen niet beschikbaar is voor uitloop of verlengingen.

Aanvraagformulier

Bij elke reservering is het verplicht om gebruik te maken van het Aanvraagformulier Essenhof. Eigen bedrijfsformulieren of landelijke modelformulieren worden geweigerd, omdat hierop de voor beide partijen benodigde informatie onvolledig is.

Dit aanvraagformulier kan na volledige invulling en ondertekening door de aanvrager (NB: dit is niet de ondernemer!) worden gemaild naar essenhof@dordrecht.nl.

Nadat de datum en tijd van de uitvaart telefonisch door u is gereserveerd, kunt u via onze website het formulier downloaden, waarop alle benodigde gegevens kunnen worden ingevuld. Daarmee kan de opdrachtgever van de begrafenis of crematie uw reservering, en de daaruit voortvloeiende wederzijdse verplichtingen, formeel bevestigen.