Spring naar inhoud

Bezoekers

Wanneer iemand overlijdt zijn er zaken die geregeld moeten worden voordat de uitvaart kan plaatsvinden. Een uitvaartondernemer kan u hierbij adviseren en ondersteunen. De uitvaartondernemer maakt met u afspraken over de diensten die zij verlenen (verzorging, vervoer, opbaren van de overledene, rouwkaarten, rouwbezoek enzovoorts) en maakt daarnaast uit uw naam de afspraken met Essenhof over het tijdstip en de gang van zaken bij de uitvaart.

Een uitvaartondernemer fungeert als tussenpersoon. Dat is handig voor alle betrokkenen. Dat neemt niet weg dat u zich ook altijd rechtstreeks kunt wenden tot Essenhof als er zaken zijn waarover u meer wilt weten. U bent tenslotte degene die bepaalt hoe de uitvaart verloopt en u bent voor Essenhof de aanvrager van de crematie of de opdrachtgever voor de begrafenis. U heeft daarna de zeggeschap over de bestemming van de as of over het graf. Essenhof wil u graag helpen bij uw beslissing en houdt zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen.

Naast de standaard zaken die bij een uitvaart horen is er ook ruimte voor persoonlijke wensen. Steeds vaker willen mensen iets eigens toevoegen aan de uitvaart. Een livestream behoort tot de mogelijkheden tijdens de afscheidsdienst. Er is heel veel mogelijk om uw afscheid op eigen wijze vorm te geven.