Spring naar inhoud

Materialen

De Beheersverordening van Essenhof bepaalt dat het verboden is om in een kist of ander omhulsel 'voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het lijk behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften'.

Als uitvaartondernemer heeft u als taak er op toe te zien dat de regels worden nageleefd.

Vooral bij crematies kunnen kunststof of glazen objecten enorme schade veroorzaken aan de crematieoven. Wanneer dit onverhoopt het geval is, kunt u als uitvaartondernemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Dit geldt ook voor het gebruik van kisten die vervaardigd zijn van materialen die niet zijn getest en goedgekeurd door de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Met name kartonnen of rieten kisten en manden kunnen storingen veroorzaken aan de crematieoven of filterinstallatie, of het personeel in gevaar brengen door een te snelle ontbranding van het materiaal.

De LVC heeft, naast de gebruikelijke houten of spaanplaten kisten, de volgende lijkomhulsels getest en goedgekeurd (info 2015): PDF-bestandLVC gekeurde kisten en andere materialen.

Verplichtingen

Naast bovenstaande bepaling geldt het verbod om een lijk te begraven of cremeren in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist.

Essenhof is niet verantwoordelijk voor het omkisten van een overledene wanneer het kistmateriaal niet aan de voorwaarden voldoet. Dit is echter wel een vereiste alvorens tot de lijkbezorging kan worden overgegaan.

Bij het gebruik van lijkhoezen dient hiervan melding te worden gemaakt en kan verplicht worden de herkomst en het materiaal van de hoes nader te specificeren.

Crematies en begrafenissen kunnen door Essenhof worden geweigerd wanneer de wettelijke bepalingen en de Beheersverordening, alsmede aanvullende vereisten op het aanvraagformulier, dan wel mondelinge aanwijzingen van het personeel in dezen, niet worden opgevolgd of wanneer in strijd hiermee wordt gehandeld.

Daarnaast kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer bijvoorbeeld een afwijkende kistmaat niet op het aanvraagformulier is doorgegeven, of wanneer er in de kist zaken worden aangetroffen die er niet in thuishoren en die een respectvolle lijkbezorging hinderen, beperken of vertragen.