Spring naar inhoud
  • Essenbomen

In deze ultieme stilte


- alle streven voorbij -


zingen de merels


om het hardst

 


(Jan Eijkelboom)

Home Veelgestelde vragenVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over begraven en cremeren.

Waarom is begraven zoveel duurder dan cremeren?

Dat valt erg mee. De verschillen zijn in elk geval veel kleiner dan sommige media ons willen doen geloven. Op de Essenhof kost een begrafenis in een algemeen graf al jarenlang evenveel als een crematie.


Het prijsverschil wordt vooral bepaald door wat u na de begrafenis of crematie wilt.


Wilt u een gedenkplek waar u regelmatig naar toe kunt gaan of kiest u ervoor om thuis uw herinneringen levend te houden?


Zo kost het relatief weinig wanneer u als laatste bestemming de crematie-as laat verstrooien. Wanneer u kiest voor een particulier graf voor 15 of voor 30 jaar, dan worden er naast de kosten voor de begrafenis, ook grafrechten en onderhoudsrechten bij u in rekening gebracht.

Terug naar boven


Wat gebeurt er met de resten als een graf wordt geruimd?

De stoffelijke resten krijgen hun definitieve rustplaats in een van de verzamelgraven op de begraafplaats. Deze bevinden zich langs de randen van de grafvelden en op andere gedeeltes van het terrein waar zich geen reguliere graven bevinden. Omdat er al meer dan 150 jaar graven worden geruimd, zijn er inmiddels zoveel verzamelgraven, dat deze niet afzonderlijk gemarkeerd worden.

Terug naar boven


Waarom moet ik een jaarlijkse onderhoudsbijdrage betalen?

Essenhof heeft als taak de begraafplaats als geheel te onderhouden. Rechthebbenden zijn zelf verantwoordelijk voor het grafonderhoud. Daarbij gaat het om stellen en schoonhouden van grafmonumenten, het zwarten van letters en het onderhouden van de grafbeplanting.

De medewerkers van Essenhof zijn dit niet verplicht, maar maken toch 2x per jaar een onderhoudsronde langs elk grafveld, waarbij met name aan onkruidbestrijding wordt gedaan. In totaal gaat het om ruim 10.000 graven (en meer dan 2.000 urnenplaatsen).

Aan deze onderhoudsrondes kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Verder is het zo dat Essenhof als gemeentelijke organisatie een kostendekkende exploitatie nastreeft. Dat betekent dat het geld dat nodig is om alle werkzaamheden te verrichten zoveel mogelijk betaald moet worden uit de opbrengsten. Het huidige tarief voor het onderhoud van de begraafplaats is helaas niet kostendekkend. Het gaat daarbij namelijk niet alleen om salariskosten, maar ook om machines, gereedschap, werkkleding, personeelsvoorzieningen, gebouwen, beplanting, grond, grint, bomenbeheer, ontwerpkosten, afwatering, bewegwijzering, hekwerken enz..

 

Terug naar boven


Op sommige graven ligt geen grafmonument. Mag dat zomaar?

In de Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking kunt u nalezen wat er wel en niet mag op een graf. Nabestaanden zijn niet verplicht om een grafmonument te plaatsen. Op een particulier graf mag men ook kiezen voor beplanting of voor gras.

Terug naar boven


Ik kwam laatst bij de balie aan de Nassauweg en toen bleek ik verkeerd te zijn, hoe zit dit?

Waarschijnlijk hebt u zich gemeld bij het Uitvaartcentrum. Dat hoort bij een private uitvaartonderneming die gevestigd is op het terrein van de begraafplaats. Het is het grijze gebouw links van de ingang. Men verzorgt overledenen en begeleidt nabestaanden bij het regelen van de uitvaart. 

Voor de feitelijke begrafenis of crematie is Essenhof de aangewezen locatie. In het publiekskantoor rechts van de hoofdingang kunt u terecht bij ons team Administratie & informatie voor al uw vragen over de dienstverlening tijdens de uitvaarten, de uitgifte van graven, het onderhoud van de begraafplaats, het regelen van asbestemmingen enzovoorts. Ons kantoor is op werkdagen geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Contact

Terug naar boven


Gaan de bloemen ook de oven in?

Nee. In de meeste gevallen gaan de bloemen naar het bloemenplateau van Essenhof. Dit bevindt zich achter het hoofdgebouw, bij de strooiakker en naast de ingang van het grafveld met de algemene graven.

U kunt ook met uw uitvaartleider iets anders afspreken. De bloemen kunnen door ons bijvoorbeeld op het ereveld worden neergelegd, bij de oorlogsgraven, of op een familiegraf. U mag ze na afloop van de crematieplechtigheid ook mee naar huis nemen.

 

 

Terug naar boven


Mag je ook zonder kist worden begraven?

De Wet stelt dat een overledene helemaal moet worden bedekt tijdens de uitvaart. Dat mag dus ook met een lijkwade of ander omhulsel. Uit oogpunt van hygiëne, praktische overwegingen, en uit respect voor de mensen die werken met de overledenen is het daarnaast noodzakelijk om gebruik te maken van een ligplank onder het lichaam van de overledene.

Wanneer u kiest voor alternatieve natuurvriendelijke materialen is het vooral bij crematies van belang dat u van te voren even checkt of deze door ons geaccepteerd worden. Kartonnen kisten en sommige riet- en bamboesoorten kunnen om veiligheidsredenen niet in de crematieoven worden ingevoerd.

 

Terug naar boven


Wanneer kan ik bloemen laten bezorgen voor een uitvaart op de Essenhof?

Bloemen kunnen op de dag van de uitvaart vanaf 08.30 uur ’s morgens worden bezorgd bij de dienstingang van de Biesbosch Aula en het crematorium.

 

 

Terug naar boven


Waarom moet ik een maand wachten op de asbus?

Dit is een wettelijke bepaling. Als crematorium zijn we verplicht om de as na de crematie een maand lang in bewaring te houden in de Algemene Nis van het crematorium. Pas daarna mag de (definitieve) asbestemming plaatsvinden. De bepaling is destijds in de Wet opgenomen omdat het openbaar ministerie dat graag wilde (men moet bij een verdacht sterfgeval ook na de uitvaart nog onderzoek kunnen doen). Daarnaast vond de wetgever het verstandig als nabestaanden enige bedenktijd met betrekking tot de asbestemming in acht nemen. Een verstrooiing is immers nogal onherroepelijk; men kan een dergelijke (emotionele) beslissing nooit meer terugdraaien.

 

 

Terug naar boven


Hoe weet je zeker dat je de juiste as hebt?

Elke overledene krijgt een eigen identiteitsnummer dat vanaf het moment van binnenkomst in het crematorium voortdurend bij de overledene blijft. Het vuurvaste identiteitssteentje gaat mee de oven in en blijft ook bij de verwerking en bestemming van de as er altijd bij.

 

 

Terug naar boven


Gaan er meerdere kisten tegelijk de oven in?

In elke crematieoven past maar één overledene. Daarnaast is de identiteit van de overledenen (zie boven: Hoe weet je dat je de juiste as hebt) dan niet meer te garanderen. Omdat alle stoffelijke resten uniek zijn en niet vermengd mogen worden met die van andere overledenen is dit ook wettelijk vastgelegd.

Terug naar boven


Wat doen jullie met metaal dat achterblijft na een crematie?

Bij een crematie blijven metalen achter. Deze zijn immers bestand tegen hoge temperaturen. Daarbij gaat het meestal om kunstgewrichten en andere chirurgische materialen. Soms worden ook edelmetalen (zoals goud) in de as aangetroffen. Alle metalen die uit de crematie-as (kunnen) worden verwijderd worden bewaard. Een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor de recycling van het materiaal.

 

De opbrengsten van de hoogwaardige metalen worden gestort in het Dr. C.J. Vaillant fonds – het Goede Doelen Fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC).

Sinds 1997 worden door dit fonds jaarlijks tal van organisaties en initiatieven ondersteund, zoals bijvoorbeeld het Koningin Wilhelmina Fonds, de Nierstichting, MS Research, tal van patiëntenverenigingen, Clinic Clowns, stichting Lieve Engeltjes, stichting Achter de Regenboog, divers hospices enzovoorts. Meer informatie: www.lvc-online.nl/dr-c-j-vaillantfonds

Terug naar boven


Wie mag de asbus ophalen?

Er is maar 1 persoon die mag beschikken over de as van de overledene en dat is de aanvrager van de crematie. Dat is de rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven voor de uitvaart. Wanneer iemand anders zich meldt geeft dat onduidelijkheid over de afgesproken rechten en plichten. Soms zijn nabestaanden het onderling niet eens over de bestemming van de as en Essenhof kan en mag daar geen partij in zijn.

Overigens is het voor elke aanvrager van de crematie mogelijk om een andere belanghebbende schriftelijk te machtigen om de asbus in ontvangst te nemen.


Terug naar boven


Ik houd niet zo van koffie of cake; kunnen we ook wat anders bestellen?

Bijna alles is mogelijk – van champagne en toast met zalm tot aan een high tea of koffietafel - mits u uw wensen maar tijdig doorgeeft.


Terug naar boven


Mogen we zelf drank of hapjes meenemen?


Dit is niet toegestaan. Belangrijke reden hiervoor is dat de Essenhof verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit en de hygiëne. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij niet dragen voor zelf meegebrachte consumpties.

Terug naar boven


Mijn moeder is slecht ter been. Voor haar is de Thuredrith Aula erg ver lopen.

De begraafplaatsen zijn oases van stilte en rust. Daarom is gemotoriseerd verkeer niet toegestaan (met uitzondering van leveranciers en rouwstoeten op het voorterrein).

Voor invaliden zijn diverse oplossingen voorhanden. Bij de ingang van de begraafplaats en in de Aula’s zijn rolstoelen beschikbaar. Ook is het geen enkel probleem als een gast die slecht ter been is even met de auto bij de ingang van de Aula wordt afgezet, waarna de bestuurder de auto alsnog parkeert aan de Nassauweg.

Voor invaliden die regelmatig naar Essenhof komen, bijvoorbeeld voor grafbezoek, is een ontheffing mogelijk van het rijverbod.

Terug naar boven


Het graf van mijn ouders staat al jaren op mijn naam, maar ik ben bang dat het wordt geruimd zonder dat ik dat weet.

Als het een particulier graf is, bent u waarschijnlijk de rechthebbende. Dat betekent dat u als enige het wettelijk recht hebt om te beslissen of het graf wel of niet blijft voortbestaan. Het graf kan dus niet zonder uw toestemming worden geruimd, tenzij u afstand hebt gedaan of verzuimd hebt om de grafrechten tijdig te verlengen. Een jaar voordat de grafrechttermijn afloopt ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U bent er wel zelf verantwoordelijk dat Essenhof beschikt over het juiste adres.

 

Terug naar boven


Zit uw vraag er niet bij?

Stel een vraag.

Terug naar boven

                  trost logo

         

               

                      ttt logo

Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen